Tubrog Nkoj & Chaw Haujlwm Thaj Chaw

marine1

INTECH gearboxes yog tsim los tiv cov kev cov nyom uas nthuav tawm hauv cov chaw nres nkoj xaib, xws li cov ntug hiav txwv loj nyob sab nraud thiab cov thauj tog rau nkoj thiab tog zaum puav.